Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2013

Phim Cô Chủ Nhỏ | Tình Cảm Châu Âu

Phim Cô Chủ Nhỏ | Tình Cảm Châu Âu


Phim Co Chu Nho   Giải quyết các khối Rubix không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trong thực tế đối với đa số những người này là nhiệm vụ khó khăn như vậy, mà họ để lại nó sau vài ngày và không bao giờ giải quyết nó. Bằng cách học hỏi những phương pháp đơn giản, bạn sẽ có thể giải quyết nó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cách phổ biến nhất để giải quyết khối Rubix được phát triển bởi David Singmaster khi cho rằng khối lập phương cần được giải quyết theo từng lớp: đầu tiên giải quyết các lớp trên, hơn đi cho lớp trung lưu, và cuối cùng lớp dưới cùng. Phương pháp này là rất có tổ chức và hợp lý.Nếu bạn sẽ thực hành kỹ thuật này, bạn sẽ có thể giải quyết các khối Rubix dưới một phút! Phương pháp góc: Mục đích của kỹ thuật này là để sắp xếp tất cả các mảnh góc ở các vị trí chính xác và định hướng. Sau khi các mảnh góc được đưa ra, bạn sẽ có thể giải quyết phần còn lại của khối này rất trực quan, và không có thay đổi vị trí của các góc. Phim Co Chu Nho Phương pháp vượt qua: đây là phương pháp đối diện từ kỹ thuật góc. Bạn có thể giải quyết khối Rubix rất nhanh nếu bạn sẽ tạo thành một hình chéo ở giữa lớp đầu tiên. Điều này sẽ cho phép bạn để tranh giành phần còn lại của miếng góc tự do, sau khi bạn đã hoàn thành lớp trung lưu trên cùng của khối Rubix. Phương pháp thuật toán: thuật toán là một danh sách hướng dẫn để đạt được giải pháp và vị trí từ bất kỳ nhà nước nào.Phim Co Chu Nho Có rất nhiều thuật toán khối lập phương mà bạn có thể tìm thấy trên internet, tìm hiểu và ghi nhớ chúng. Trong thực tế có thuật toán cho bất kỳ vị trí của khối lập phương. Vì vậy, về cơ bản nếu bạn biết vài người trong số họ, bạn sẽ có thể xoay khối lập phương để tình trạng phải. Gian lận: nếu bạn vẫn không thể giải quyết được khối lập phương và bạn phải hoàn thành nó, bạn luôn có thể phá vỡ nó xuống và lắp ráp nó phải.
Phim Co Chu Nho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét